Czesne

EUROPEJSKA UCZELNIA SPOŁECZNO-TECHNICZNA


Wysokość opłat dla studentów przyjętych na studia I i II stopnia w roku akademickim 2017/2018:
Konto uczelni PKO BP O/RADOM: 80 1020 4317 0000 5202 0156 6454

STUDIA I STOPNIA

STUDIA II STOPNIA

STUDIA Podyplomowe