Rok 2008-2009

Badanie: „Razem bezpieczniej – społeczne wsparcie działań Policji” zrealizowane we współpracy z Komendą Wojewódzką Policji z siedzibą w Radomiu. Raport został przedstawiony na konferencji w Warszawie w styczniu 2009 roku z wnioskami dot. wprowadzenia patroli obywatelskich.
nadzór merytoryczny: dr M. Pierzchalska, dr A. Dąbrowska

Rok 2010

Badanie wtórne:„Potrzeby zdrowotne mieszkańców Radomia”zrealizowane na potrzeby rozprawy doktorskiej.
nadzór merytoryczny: mgr B. Dziadczyk

Rok 2011

  • Realizacja grantu przyznanego przez Narodowe Centrum Nauki (ze środków na naukę) pt.: „Badanie zależności pomiędzy balansowaniem ciężarem ciała, asymetrycznym obciążaniem kończyn dolnych, asymetrią stabilności kończyn dolnych a utrzymywaniem równowagi przez osoby z zaburzeniami równowagi, osoby zdrowe oraz sportowców”Projekt badawczy nr N404 316240 realizowany w ramach umowy nr 3162/B/P01/2011/40. Okres realizacji 2011-2013.

Kierownik Projektu: Mariusz Strzecha.

  • Realizacja –kontynuacja grantu nr 2011/01/N/NZ7/03578 realizowany w ramach umowy UMO-2011/01/N/NZ7/03578 pt.:„Analiza powtarzalności metody fotogrametrycznej stosowanej do oceny postawy ciała człowieka i próba jej optymalizacji z zastosowaniem stabilografii” Grant przeniesiony z Radomskiej Szkoły Wyższej.

Kierownik Projektu: Mariusz Strzecha.

Rok 2013

Badanie: „Bezpieczeństwo społeczne w Radomiu”zrealizowane na zlecenie Komendy Miejskiej Policji w Radomiu.
nadzór: mgr T. Pysiak, dr A. Zaborowska

Rok 2014

W chwili obecnej prowadzone są diagnostyczne badania naukowe w grupie funkcjonariuszy policji w Radomiu. Celem badania jest określenie poziomu psychospołecznego funkcjonowania Policjantów z powiatu radomskiego. Wyniki badań umożliwią przygotowanie monografii z tego zakresu, a w wymiarze praktycznych ustalenie, które z wybranych cech i umiejętności Policjantów wymagają kształtowania w toku specjalnie zaaranżowanych działań (np. warsztatów, szkoleń, terapii itp.). W rezultacie będzie można w bardziej skuteczny sposób udzielić wsparcia Policjantom.

W badaniu zamierza się określić poziom:

  • wypalenia zawodowego,
  • kompetencji społecznych,
  • umiejętności konstruktywnego radzenia sobie ze stresem,
  • agresji,
  • umiejętności konstruktywnego rozwiązywania sytuacji trudnych,
  • kontroli,
  • empatii oraz
  • wiedzy na temat mediacji.

Tylko tak rozbudowane badanie może dostarczyć nam informacji o całościowym funkcjonowaniu funkcjonariuszy policji.
nadzór : dr A. Lewicka-Zelent, dr I. Pałgan