Budownictwo

Celem kształcenia na kierunku Budownictwo jest sprostanie obecnemu i przyszłemu zapotrzebowaniu na inżynierów budownictwa, odpowiednio przygotowanych do wykonywania zawodu w różnych i często zmieniających się warunkach.

Architektura i Urbanistyka

Studia pierwszego stopnia na kierunku Architektura i Urbanistyka trwają 3,5 roku (7 semestrów). Studia kończą się obroną pracy dyplomowej i uzyskaniem tytułu inżyniera architekta dzięki, któremu może kontynuować studia II stopnia (magisterskie). Przeznaczone są dla osób chętnych zdobywania wiedzy na temat odpowiedzialnego kształtowania najbliższego otoczenia człowieka.