Zdrowie publiczne

Cel studiów
Studia przekazują zaawansowaną – w stosunku do studiów I stopnia – wiedzę z zakresu nauk medycznych i społecznych.