Szanowni Państwo, Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna w Radomiu, decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, uzyskała uprawnienia do prowadzenia 3-letnich studiów licencjackich na kierunku Zarządzanie. Jesteśmy jedyną uczelnią w Radomiu i regionie oferującą studia na tym kierunku. Zapraszamy do siedziby uczelni przy ul. Wodnej 13/21 w Radomiu.

W systemie e-learning 30% zajęć jest on-line

Kierunek Zarządzanie oferuje studentom możliwość opanowania szerokiego zakresu specjalistycznej wiedzy i umiejętności koniecznych do sprawnego zarządzania rynkowo zorientowanymi przedsiębiorstwami, a także instytucjami nienastawionymi na zysk. Charakter kierunku określają przedmioty wchodzące w zakres takich dziedzin wiedzy, jak: organizacja i zarządzanie, marketing, rachunkowość i gospodarka finansowa przedsiębiorstwa, prawo gospodarcze, zarządzanie zasobami ludzkimi.
Absolwenci kierunku są przygotowani zarówno do prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, jak i podejmowania funkcji menedżerskich i sztabowych w firmach i instytucjach poszukujących odpowiednio przygotowanych specjalistów.

W ramach studiów na kierunku Zarządzanie kandydaci mogą wybrać jedną z proponowanych specjalności:

 
 • Zarządzanie finansami i rachunkowość (zarządzanie firmą) – specjalność przygotowuje specjalistów z zakresu inwestowania i zarządzania finansami oraz doradztwa inwestycyjnego, podatkowego i finansowego. Kształtuje wiedzę z zakresu różnych form inwestowania na rynkach kapitałowych i ich efektywności, możliwych do wykorzystania przez inwestorów.
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi – specjalność, która wyposaży w wiedzę niezbędną do pełnienia funkcji dyrektora działu personalnego, specjalisty z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, zatrudnienia i płac, menedżera i specjalisty w branży doradztwa personalnego, a także analityka biznesu lub trenera szkoleń. Specjalność pozwoli nabyć umiejętności kreowania liderów, rozwiązywania konfliktów oraz pozyskiwania i rozwijania kapitału ludzkiego organizacji postrzeganego jako źródło wartości firmy.
 • Ekonomia międzynarodowa – na specjalności tej studenci nabywają wszechstronną wiedzę z zakresu funkcjonowania gospodarki światowej, konkurencyjności międzynarodowej, roli handlu międzynarodowego dla poszczególnych państw, a także zadań i celów realizowanych przez międzynarodowe instytucje gospodarcze.
 • E – zarządzanie – absolwent tej specjalności będzie posiadał umiejętności wprowadzenia systemów biznesu elektronicznego, analizowania systemów przeznaczonych do zarządzania organizacją, kierowania przedsięwzięciami – w tym pracą zespołów ludzkich i projektami informatycznymi, prowadzenia negocjacji i współpracy z partnerami przedsiębiorstwa, posługiwania się współczesnymi technologiami informatycznymi i telekomunikacyjnymi, wspierającymi wszelką działalność przedsiębiorstwa. Możliwości pracy: w pionach zarządzania, projektant systemów e-zarządzania, kierownik projektów informatycznych i doradca, w agencjach reklamowych, marketingu bezpośredniego, Public Relations, jako specjalista od tworzenia systemów elektronicznego marketingu, agencjach badań rynkowych, badań społecznych itp.

Umiejętności i wiedza absolwenta kierunku:

 1. prowadzenie własnej firmy
 2. kształtowanie strategii firm i instytucji
 3. zarządzanie finansami
 4. projektowanie strategii marketingowej firm
 5. zarządzanie personelem
 6. wykorzystanie technik sprzedaży
 7. zastosowanie najnowszych technologii informacyjnych w praktyce zarządzania
 8. skuteczna autoprezentacja
 9. negocjacje handlowe
 10. analiza i ocena wyników prowadzonej działalności gospodarczej
 

Zawody i instytucje, w których możesz pracować:

 1. przedsiębiorstwa o różnym profilu działalności (produkcyjne, handlowe, usługowe)
 2. firmy doradcze
 3. instytucje otoczenia biznesu
 4. instytucje zajmujące się badaniem rynku i prowadzeniem działalności marketingowej
 5. organy administracji publicznej