Podstawowym celem studiów na kierunku Zdrowie publiczne jest przygotowanie wykwalifikowanych specjalistów w zakresie zdrowia publicznego, którzy posiadają kompetencje niezbędne do podejmowania różnorodnych funkcji w zakresie szeroko rozumianej ochrony zdrowia publicznego.

W systemie e-learning 30% materiałów jest on-line

W ramach studiów na kierunku Zdrowie Publiczne kandydaci mogą wybrać jedną z proponowanych specjalności:

Studia I stopnia (licencjackie)

 • Zarządzanie w ochronie zdrowia
 • Gastronomia i dietetyka
 • Odnowa biologiczna
 • Body fitnes i kosmetologia
 • Zarządzanie bezpieczeństwem żywności
 • Ratownik medyczny
 • Elektroradiologia

Studia II stopnia (magisterskie)

 • Dietetyka i zdrowy styl życia
 • Medycyna ratunkowa i zarządzanie kryzysowe
 • Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia
 • Specjalista terapii uzależnień
 • Przedstawiciel medyczny
 • Inspekcja sanitarna i epidemiologiczna
 • Turystyka zdrowotna
 • Bezpieczeństwo zdrowia
 • Medycyna alternatywna
 • Usługi opiekuńczo-pielęgnacyjne