Plan zajęć

EUROPEJSKA UCZELNIA SPOŁECZNO-TECHNICZNA

Terminy zjazdów na rok akademicki 2017/2018 dla wszystkich typów i kierunków studiów

Radom

 

Semestr zimowy

 1. 30.IX   -  01.X   *      
 2. 14.X    -  15.X
 3. 21.X    -  22.X (inauguracja)
 4. 04.XI   -  05.XI
 5. 18.XI   -  19.XI    (Konferencja -bud)
 6. 02.XII  -  03.XII    (konfer- seksualność)
 7. 16.XII  -  17.XII
 8. 13.I     -  14.I
 9. 27.I     -  28.I

*studenci I sem zaczynają zajęcia od II zjazdu

 

Semestr letni

 1. 17.II    -  18.II
 2. 03.III   -  04.III
 3. 17. III  -  18.III
 4. 07.IV  -   08.IV
 5. 21.IV  -   22.IV
 6. 12.V   -   13.V
 7. 26.V   -  27.V
 8. 02.VI  -  03.VI
 9. 16.VI   - 17 VI

Warszawa

 

Semestr zimowy

 1. 30.IX   -  01.X         
 2. 07.X    -  08.X
 3. 21.X    -  22.X
 4. 25.XI   -  26.XI
 5. 09.XII  -  10.XII
 6. 20.I      -  21.I
 7. 10.II    -   11.II

 

Semestr letni

 1. 24.II    -   25.II
 2. 10.III   -   11.III
 3. 24.III   -   25.III
 4. 14.IV   -   15.IV
 5. 28.IV   -   29.IV
 6. 19.V    -   20.V
 7. 09.VI   -   10.VI