Rekrutacja ON-LINE

EUROPEJSKA UCZELNIA SPOŁECZNO-TECHNICZNA


Rekrutacja 2018/2019

Zapraszamy na studia w Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej w Radomiu - Brak egzaminów wstępnych - Brak wpisowego! - Stypendia naukowe i socjalne!

Zasady rekrutacji


Zapraszamy do skorzystania z elektronicznej wersji formularza rekrutacyjnego Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej.
W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu pod adresem: rekrutacja@eust.pl

INSTRUKCJA ZAPISU NA STUDIA ON-LINE

 

 1. Proszę wybrać wydział studiów
 2. Wybrać tryb studiów stacjonarne/niestacjonarne
 3. Wpisujemy interesujący nas kierunek (np. Zarządzanie,Pedagogika,Zdrowie Publiczne)
 4. Wpisujemy dane osobowe potrzebne do rekrutacji na studia.
 5. Potwierdzamy zgodę o danych osobowych.
 6. Przesyłamy formularz po przez przycisk „Prześlij/Submit”
 7. Oczekujemy na kontakt naszych pracowników z Państwem w celu dalszej procedury rekrutacji.

 


Czesne

WYSOKOŚĆ OPŁAT DLA STUDENTÓW 2017/2018


Dla studentów przyjętych na studia I i II stopnia w roku akademickim 2017/2018:

Konto uczelni PKO BP O/RADOM: 80 1020 4317 0000 5202 0156 6454

lub bezpośrednio w kasie uczelni 

od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 15.00

i sobota, niedziela w godzinach 9.00 - 13.00

 

STUDIA I STOPNIA

Rok akademicki: 2016/2017
Opłata rekrutacyjna: 200 zł
Promocja! Zniżka 10% w czesnym dla osób powyżej 40 lat!

Architektura i Urbanistyka

 • Studia stacjonarne czesne od 900 zł  
 • Studia niestacjonarne czesne od 1500 zł

Budownictwo

Budownictwo ogólne
Budownictwo komunikacyjne
Budownictwo energooszczędne

 • Studia stacjonarne czesne od 900 zł  
 • Studia niestacjonarne czesne od 1500 zł

Filologia

Filologia angielska
Filologia rosyjska

 • Studia stacjonarne czesne od 1800 zł
 • Studia niestacjonarne czesne od 1700 zł

    
Pedagogika specjalna

Logopedia
Wczesne wspomaganie rozwoju
Tyflopedagogika
Surdopedagogika
Oligofrenopedagogika

 • Studia stacjonarne czesne od 900zł
 • Studia niestacjonarne czesne od 1500zł


Zarządzanie 

Zarządzanie finansami i rachunkowość
Zarządzanie firmą
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Informatyka w zarządzaniu

 • Studia stacjonarne czesne od 600zł
 • Studia niestacjonarne czesne od 1500zł

Zdrowie publiczne

Zarządzanie w ochronie zdrowia
Gastronomia i dietetyka
Body fitness i kosmetologia
Ratownik medyczny
Odnowa biologiczna
Higiena stomatologiczna

 • Studia stacjonarne czesne od 900zł
 • Studia niestacjonarne czesne od 1600zł

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Bezpieczeństwo międzynarodowe
Bezpieczeństwo informatyczne
Bezpieczeństwo publiczne i zarządzanie kryzysowe

 • Studia niestacjonarne czesne od 1500zł

    
Ratownictwo medyczne

 • Studia niestacjonarne czesne 2500zł

Wysokość czesnego jest zróżnicowana w zależności od specjalności a także systemu i roku studiów. Możliwa płatność czesnego w ratach.

 

STUDIA II STOPNIA

Rok akademicki: 2016/2017
Opłata rekrutacyjna 200 zł
Opłata wpisowa 0 zł
Promocja! Zniżka 10 % w czesnym dla osób powyżej 40 roku życia!

Zdrowie Publiczne

 • Studia stacjonarne czesne od 2000 zł
 • Studia niestacjonarne czesne od 1800 zł

 

 

STUDIA PODYPLOMOWE

Wysokość czesnego  za 1 semestr nauki na poszczególnych kierunkach studiów podyplomowych

3-semestralne kwalifikacyjne
Odpłatność/za semestr: 1000zł

Specjalności

 • Dydaktyka etyki i filozofii
 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z j. angielskim
 • Doradztwo zawodowe (Edukacyjne)
 • Integracja i rewalidacja
 • Logopedia(4 -semestralne)
 • Pedagogika lecznicza
 • Profilaktyka społeczna i resocjalizacja
 • Przygotowanie pedagogiczne
 • Socjoterapia
 • Surdopedagogika
 • Tyflopedagogika
 • Wiedza o społeczeństwie z podstawami przedsiębiorczości

2-semestralne kwalifikacyjne
Odpłatność/za semestr: 1000zł

Specjalności

 • Analityk finansowy
 • Budownictwo ogólne
 • Bezpieczeństwo biznesu
 • Coaching
 • Doradztwo zawodowe (Przygotowanie do zawodu)
 • Egzekucja administracyjna
 • Jakość i bezpieczeństwo żywności i żywienia
 • Komunikacja społeczna i medialna
 • Kontrola i audyt wewnętrzny
 • Organizacja i zarządzanie oświatą
 • Poradnictwo dietetyczne
 • Prawo medyczne
 • Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
 • Rachunkowość
 • Zamówienia publiczne
 • Zarządzanie administracją publiczną
 • Zarządzanie finansami i doradztwo podatkowe
 • Zarządzanie w ochronie zdrowia (studia menedżerskie)
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Ziołoznawstwo

Wysokość wpisowego dla kandydatów na studia wynosi: 100 zł.

Wpłat wpisowego oraz czesnego prosimy dokonywać na konto uczelni:
PKO BP O/RADOM    80 1020 4317 0000 5202 0156 6454

Opłaty za studia można wnosić w dwóch ratach w terminach do:

 • 15 grudnia (za I semestr)
 • 15 marca ( za II semestr)