Współpraca

EUROPEJSKA UCZELNIA SPOŁECZNO-TECHNICZNA


CELE BIURA WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ FUNKCJONUJĄCEGO W EUST:

 • Umiędzynarodowienie uczelni.
 • Koordynacje działań związanych z uczestnictwem EUST w europejskich programach edukacyjnych.
 • Promocje EUST na arenie międzynarodowej oraz poszukiwanie potencjalnych partnerów zagranicznych.
 • Realizacje dwustronnych umów o współpracy z zagranicznymi partnerami.
 • Organizacje i obsługę wyjazdów i przyjazdów studentów w ramach programów międzynarodowych.
 • Organizacje i obsługa wyjazdów i przyjazdów kadry akademickiej w ramach programów międzynarodowych.
 • Realizacja projektów o wymiarze międzynarodowym.
 • Nawiązywanie kontaktów z międzynarodowymi organizacjami.
 • Organizacja międzynarodowych konferencji.
 • Współpraca z uczelnianym Biurem Karier.

Erasmus

ERASMUS JEST PROGRAMEM WSPÓŁPRACY MIĘDZY UCZELNIAMI. JEST PRZEZNACZONY PRZEDE WSZYSTKIM DLA SZKÓŁ WYŻSZYCH, ICH STUDENTÓW I PRACOWNIKÓW.

Celem programu Erasmus jest podnoszenie jakości kształcenia w krajach uczestniczących w tym programie poprzez rozwijanie międzynarodowej współpracy między uczelniami oraz wspieranie mobilności studentów i pracowników szkół wyższych. Od roku akademickiego 2007/08 Erasmus jest częścią programu „Uczenie się przez całe życie” (The Lifelong Learning Programme), nowego programu Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji i doskonalenia zawodowego, przewidzianego na lata 2007-2013.

Kraje uczestniczące w programie Erasmus to 27 krajów Unii Europejskiej, 3 kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Islandia, Lichtenstein, Norwegia) oraz Turcja jako kraj kandydujący.

Dokumentem uprawniającym szkoły wyższe (oraz instytuty PAN-owskie) do udziału w programie Erasmus jest Karta Uczelni Erasmusa (Erasmus Univeristy Charter), nadawana przez Komisję Europejską. Jest to rodzaj certyfikatu umożliwiający uczelni ubieganie się o fundusze na konkretne działania przewidziane w programie.


Uczelnie biorące udział w programie Erasmus mają możliwość:

 • prowadzenia wymiany studentów (wyjazdy/przyjazdy na część studiów albo na praktykę w przedsiębiorstwie lub innej instytucji);
 • prowadzenia wymiany pracowników uczelni (nauczycieli akademickich i innych pracowników uczelni);
 • organizowania kursów intensywnych
 • cyklu zajęć dydaktycznych opracowanych i prowadzonych przez wykładowców z różnych krajów dla międzynarodowej grupy studentów;
 • udziału w projektach wielostronnych wraz z grupą uczelni z innych krajów uczestniczących; projekty mogą dotyczyć np. opracowywania nowych programów nauczania, w tym – nauczania na odległość, modernizowania uczelni, współpracy z przemysłem itp.
 • udziału w sieciach tematycznych Erasmusa.

Partnerzy zagraniczni

EUROPEJSKA UCZELNIA SPOŁECZNO-TECHNICZNA W RADOMIU ZAWARŁA UMOWY PARTNERSKIE Z UCZELNIAMI WYŻSZYMI W EUROPIE.

Białoruś

Białoruś

Brest State Technical University

http://www.en.bstu.by/

Chorwacja

Chorwacja

University of Dubrovnik

http://www.unidu.hr/index_eng.php

Dania

Dania

VIA University College (Social sciences, Public Health, Education, Teaching Training, Business studies)

http://www.en.via.dk/

Hiszpania

Hiszpania

Universitat de València

http://www.uv.es/uvweb/college/en/university-valencia-1285845048380.html

Universidad de Vigo (Education, Business studies)

https://www.uvigo.gal/

Litwa

Litwa

Marijampole College (Accountancy, Social work, Education, Pedagogy) 

www.studyinlithuania.lt


Panevezio Kolegija (Public Health, Social work, Pedagogy) 

http://panko.lt/


Utenos Kolegija (Accountancy, Public Health, Social sciences) 

https://www.utenos-kolegija.lt/

Malta

Malta

MCAST :: Malta College of Arts Science and Technology

http://www.mcast.edu.mt/

Portugalia

Portugalia

University of Tras os Montes and Alto Douro

http://www.utad.pt

Rumunia

Rumunia

Universitatea de Vest din Timisoara (Accountancy and Financial Management, Physical Education, Education and Teacher Training)

https://www.uvt.ro/ro/

Turcja

Turcja

Adnan Menderes (Public Health, Social Sciences, Education and Teaching Training, Administrational sciences, Philology, Physical Education)

https://www.adu.edu.tr/


Bayburt University (Primary education, Public Admistration, Business studies, Management)

http://www.bayburt.edu.tr/


Karamanoglu Mehmetbey University

https://www.kmu.edu.tr/

Kirklareli Universitesi (Public Administrative)

http://www.klu.edu.tr/


Selcuk University (Social sciences, Business studies, Education and Teacher Training)

https://www.selcuk.edu.tr/

Ukraina

Ukraina

Poltava University of Consumer Cooperatives in Ukraine

https://www.university-directory.eu

Węgry

Węgry

Kodolanyi Janos University of Applied Sciences (Accountancy, Financial Management, Social Sciences, Education and Teacher Training, Languages and philological sciences)

https://www.kodolanyi.hu/en

Włochy

Włochy

Libera Universita Maria Ss. Assunta (Education Sciences, Pedagogics)

http://www.lumsa.it/

University of Calabria

http://www.unical.it/portale/international/

Universita Cattolica del Sacro Cuore International

http://www.ucscinternational.it/


Partnerzy krajowi

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, zwana dalej Uczelnią, niepubliczną uczelnią utworzoną na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 czerwca 1995 r. nr DNS3-0145/TBM/98/95.
Założycielem Uczelni jest Stanisław Dawidziuk, wymieniony w decyzji Ministra Edukacji Narodowej i Sportu DSW-3-4041-564/MB/Rej.60/04 z dnia 9 czerwca 2004 r.

http://wsm.warszawa.pl/

Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zrzesza blisko 20 tys. inżynierów i techników budownictwa posiadających uprawnienia budowlane we wszystkich specjalnościach do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

http://maz.piib.org.pl/