Partnerzy krajowi

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

WYŻSZA SZKOŁA MENADŻERSKA W WARSZAWIE

Wyższa Szkoła menadżerska w Warszawie, zwana dalej Uczelnią, niepubliczną uczelnią

utworzoną na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 czerwca 1995 r. nr

DNS3-0145/TBM/98/95.

Założycielem Uczelni jest Stanisław Dawidziuk, wymieniony w decyzji Ministra Edukacji

Narodowej i Sportu DSW-3-4041-564/MB/Rej.60/04 z dnia 9 czerwca 2004 r.

https://wsm.warszawa.pl/

 

Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

 

 

Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

 

Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zrzesza blisko 20 tys. inżynierów i

techników budownictwa posiadających uprawnienia budowlane we wszystkich

specjalnościach do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

https://maz.piib.org.pl/

Misja

Misją Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej w Radomiu jest oferowanie nowoczesnego wykształcenia o jak najwyższej jakości poprzez przekazywanie najnowszej wiedzy i umiejętności w dziedzinie nauk społecznych, ekonomicznych, medycznych i technicznych umożliwiających efektywne i elastyczne działanie we współczesnej gospodarce rynkowej. Szczególnie na rynku europejskim. Zapraszamy na studia zaoczne oraz podyplomowe.

Radom

ul. Wodna 13/21, 26-600 Radom
tel. +48 (48) 344 00 55,
tel. +48 (48) 363 86 80
e-mail: dziekanat@archiwum.eust.plwww.eust.pl

Copyright © 2022
Skip to content