Senat

 

Skład Senatu
Europejskiej Uczelni Społeczno – Technicznej
im. Sługi Bożego Roberta Schumana

1 października 2019 r. – 30 września 2023 r.

 

Stan osobowy na dzień 19 lipca 2021 r.

 

 

L.p. Imię i nazwisko Funkcja
Członkowie Senatu
1. dr Krzysztof Księski Rektor
2. dr Iwona Pałgan Prorektor, Dziekan Wydziału Nauk

Społeczno-Medycznych

3. mgr Dariusz Stankiewicz Kanclerz
4. dr Sebastian Stankiewicz Dziekan Wydziału Nauk Prawnych
5. dr hab. Vitalina Komirna, prof. EUST Dziekan Wydziału Nauk

Społeczno-Medycznych w Warszawie

6. Edyta Plaskota – Zioło Kwestor
7. adw. Paweł Ostaszewski Pełnomocnik Założyciela
8. lek. med. Michał Stankiewicz Przedstawiciel powołany przez Założyciela
9. mgr Monika Banaszkiewicz Samorząd studentów
10. mgr Tomasz Pysiak Przedstawiciel powołany przez Założyciela
11. prof. dr hab. Adam Kurzynowski Przedstawiciel nauczycieli akademickich
12. dr Krzysztof Radecki Przedstawiciel nauczycieli akademickich
13. mgr Magdalena Kurkiewicz-Bąk Pracownik niebędący nauczycielem akademickim
14. Iwona Piotrowska Przedstawiciel studentów
Osoby stanowiące głos doradczy (bez prawa głosu podczas posiedzeń)
14. Joanna Staniak Kierownik ds. kadr i płac
15. mgr inż. Katarzyna Barska Przedstawiciel pracodawców

 

 

 

Misja

Misją Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej w Radomiu jest oferowanie nowoczesnego wykształcenia o jak najwyższej jakości poprzez przekazywanie najnowszej wiedzy i umiejętności w dziedzinie nauk społecznych, ekonomicznych, medycznych i technicznych umożliwiających efektywne i elastyczne działanie we współczesnej gospodarce rynkowej. Szczególnie na rynku europejskim. Zapraszamy na studia zaoczne oraz podyplomowe.

Radom

ul. Wodna 13/21, 26-600 Radom
tel. +48 (48) 344 00 55,
tel. +48 (48) 363 86 80
e-mail: dziekanat@archiwum.eust.plwww.eust.pl

Copyright © 2022
Skip to content