Władze

 

dr Krzysztof Księski

Jego Magnificencja Rektor EUST

 

Dr Krzysztof Księski – ur. 1979 r., absolwent kierunku prawo i kulturoznawstwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, doktor nauk prawnych, wykładowca akademicki na uczelniach w Lublinie, Warszawie, Radomiu i Sandomierzu, radca prawny, animator i menedżer kultury, organizator wielu przedsięwzięć kulturalnych i edukacyjnych. Od wielu lat związany z akademią oraz trzecim sektorem. Autor licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych. Jego zainteresowania naukowe dotyczą organizacji pozarządowych, prawa w kulturze oraz doktryn polityczno-prawnych.

 

 

dr Iwona Pałgan

Prorektor ds. dydaktycznych, Dziekan Wydziału Nauk Społeczno-Medycznych

 

dr Iwona Pałgan – prorektor ds. dydaktycznych, dziekan Wydziału Nauk Społeczno-Medycznych, doktor nauk humanistycznych ze specjalnością pedagogika (2005) uzyskany na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Dorobek naukowy w zakresie dziedzin: nauk społecznych, dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu; dyscyplin: nauki o zdrowiu, pedagogika (razem 45), uczestnictwo czynne i bierne w konferencjach naukowych (26). Członek Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej, Prezes i założyciel Oddziału Radomskiego Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, Członek zwyczajny Międzynarodowego Stowarzyszenia Waleologicznego, Prezes Zarządu Fundacji „Forum”, Członek Fundacji „Podwójne Szczęście.”

 

 

dr Sebastian Stankiewicz

Dziekan Wydziału Nauk Prawnych

 

Dr Sebastian Stankiewicz – z wykształcenia prawnik, z wykonywanego zawodu nauczyciel akademicki. Absolwent stacjonarnych studiów prawniczych na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (2011 r.) oraz studiów doktoranckich na ww. Uczelni (2017 r.). Doktor nauk prawnych w zakresie prawa (2018 r.) Z Europejską Uczelnią Społeczno-Techniczną w Radomiu związany od 1 marca 2012 r. – obecnie zatrudniony na stanowisku badawczo-dydaktycznym adiunkta. Pomysłodawca i inicjator uruchomienia w Uczelni jednolitych studiów magisterskich na kierunku „prawo”. Od 1 maja 2019 r. Dziekan Wydziału Nauk Prawnych EUST.
Zainteresowania naukowe: prawo rzymskie, rzymskie korzenie prawa współczesnego (w szczególności prawa cywilnego procesowego oraz prawa pracy), niszowe subdyscypliny naukowe prawoznawstwa, kształcenie prawników, funkcjonowanie szkolnictwa wyższego w Polsce.

 

 

dr hab. Vitalina Komirna, prof. EUST

Dziekan Wydziału Nauk Społeczno-Medycznych w Warszawie

 

dr hab. Vitalina Komirna – dr. hab. w zakresie ekonomii regionalnej uzyskany w 2011 r. na Akademii Administracji Miejskiej w Kijowie, autorka licznych publikacji z zakresu szeroko rozumianej ekonomii oraz ekonomiki zdrowia, organizatorka konferencji i seminariów, Prezes Sp z o.o. DIVI Group.

 

mgr Dariusz Stankiewicz

Kanclerz

mgr Dariusz Stankiewicz  – Absolwent Technikum Kinematografii w Warszawie i Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej

im. Sł. B. Roberta Schumana. Specjalista od spraw zarządzania i marketingu

 

 

prof. dr hab. Adam Kurzynowski

Dyrektor Instytutu Naukowego-Badawczego EUST

prof. zw. dr hab. A. Kurzynowski – dr hab. nauk ekonomicznych w zakresie polityki społecznej, w 1995 r. mianowany profesorem zwyczajnym SGH, autor 261 publikacji z dziedziny ekonomii społecznej i polityki społecznej, promotor wielu prac doktorskich, recenzent prac habilitacyjnych, kierownik prac badawczych. Prof. Adam Kurzynowski, rozpoczął pracę zawodową w SGH w 1958 roku. Tu później uzyskał stopień doktora (1965 r.) i doktora habilitowanego (1977 r.) oraz tytuły profesora nadzwyczajnego (w 1991 r.) i zwyczajnego (1995 r.). Był wieloletnim dyrektorem Instytutu Gospodarstwa Społecznego. Zainteresowania badawcze Profesora Kurzynowskiego koncentrują się wokół takich zagadnień, jak aktywizacja zawodowa kobiet ich pozycja na rynku pracy; rodzina, jej warunki bytu i polityka rodzinna; kategoria potrzeb w polityce społecznej; zagadnienia rozwoju społecznego oraz relacje między podmiotami polityki społecznej na szczeblu krajowym i lokalnym.

 

 

mgr Tomasz Pysiak

Kierownik ds. współpracy z zagranicą

 

 

Misja

Misją Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej w Radomiu jest oferowanie nowoczesnego wykształcenia o jak najwyższej jakości poprzez przekazywanie najnowszej wiedzy i umiejętności w dziedzinie nauk społecznych, ekonomicznych, medycznych i technicznych umożliwiających efektywne i elastyczne działanie we współczesnej gospodarce rynkowej. Szczególnie na rynku europejskim. Zapraszamy na studia zaoczne oraz podyplomowe.

Radom

ul. Wodna 13/21, 26-600 Radom
tel. +48 (48) 344 00 55,
tel. +48 (48) 363 86 80
e-mail: dziekanat@archiwum.eust.plwww.eust.pl

Copyright © 2022
Skip to content