Przedmioty do wyboru

 

Wykaz przedmiotów do wyboru studia I i II stopnia kierunek Zdrowie Publiczne

Przedmioty w j. angielskim

 1. Social and Healt Policy in EU (prof. Adam  Kurzynowski)
 2. Manegment in public Heath in EU (dr Adam Oleksiuk)
 3. History of Medicine during World War II ( dr hab. Bogusław Kopka)
 4. Complementary and alternative medicine (CAM) Example of Social fenomen (mgr Tomasz Pysiak)
 5. International health care system in EU: health care for migrants. (mgr Bohdan Prystupa)
 6. Social security system for foreigners in Poland (mgr Bohdan Prystupa)

 

Wykaz przedmiotów do wyboru studia I stopnia kierunek Zdrowie Publiczne

 1. Dzieje opieki społecznej i opieki nad dziećmi
 2. Globalizacja w zdrowiu publicznym
 3. Komunikacja społeczna
 4. Ochrona zdrowia starszych i niepełnosprawnych
 5. Patologie społeczne
 6. Pedagogika zdrowia
 7. Promocja zdrowia z fizjoterapią
 8. Propedeutyka medycyny rodzinnej
 9. Środowiskowe i żywieniowe uwarunkowania zdrowia
 10. Turystyka zdrowotna
 11. Wirusologia
 12. Zarys postępowania cywilnego
 13. Zarządzanie ochroną zdrowia na Ukrainie
 14. Zarządzanie projektami
 15. Zarządzanie w ochronie zdrowia na Ukrainie
 16. Ziołoznawstwo

Wykaz przedmiotów do wyboru studia II stopnia kierunek Zdrowie Publiczne

 1. Decentralizacja w ochronie zdrowia
 2. Dogoterapia
 3. elektrokardiologia
 4. Geriatria i gerontologia
 5. Globalizacja w zdrowiu publicznym
 6. Komunikacja społeczna
 7. Kulturowe podstawy zdrowia
 8. ochrona zdrowia pracujących
 9. Ochrona zdrowia starszych i niepełnosprawnych
 10. Patologie społeczne
 11. patologie społeczne
 12. Prozdrowotne kampanie społeczne
 13. Superwizja
 14. Suplementy diety – wady i zalety
 15. Technologie medyczne
 16. Terapie alternatywne
 17. Turystyka zdrowotna
 18. Ziołolecznictwo

Wykaz przedmiotów do wyboru na kierunku Psychologia

 1. ERGONOMIA
 2. Psychologia upośledzonych umysłowo
 3. Prawo oświatowe
 4. Logopedia
 5. Patologie społeczne
 6. Podstawy rewalidacji
 7. Muzykoterapia
 8. Bajkoterapia
 9. Wychowanie komunikacyjne
 10. Przedsiębiorczość
 11. Podstawy ekonomii
 12. Terapia poznawczo-behawioralna
Misja

Misją Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej w Radomiu jest oferowanie nowoczesnego wykształcenia o jak najwyższej jakości poprzez przekazywanie najnowszej wiedzy i umiejętności w dziedzinie nauk społecznych, ekonomicznych, medycznych i technicznych umożliwiających efektywne i elastyczne działanie we współczesnej gospodarce rynkowej. Szczególnie na rynku europejskim. Zapraszamy na studia zaoczne oraz podyplomowe.

Radom

ul. Wodna 13/21, 26-600 Radom
tel. +48 (48) 344 00 55,
tel. +48 (48) 363 86 80
e-mail: dziekanat@archiwum.eust.plwww.eust.pl

Copyright © 2022
Skip to content