Zdrowie publiczne – Studia


W systemie e-learning od 50% do 100% materiałów jest on-line

Podstawowym celem studiów na kierunku Zdrowie publiczne jest przygotowanie wykwalifikowanych specjalistów w zakresie zdrowia publicznego, którzy posiadają kompetencje niezbędne do podejmowania różnorodnych funkcji w zakresie szeroko rozumianej ochrony zdrowia publicznego.

Zdrowie publiczne - studia licencjackie

W ramach studiów na kierunku Zdrowie Publiczne kandydaci mogą wybrać jedną z proponowanych specjalności:

Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia

Organizacyjno-prawne aspekty elektroradiologii

Organizacja w opiece paliatywnej i geriatrycznej

Zarządzanie i promocja zdrowego stylu życia (wellness, spa)

Zdrowie psychiczne i psychoterapia uzależnień

Zarządzanie kryzysowe w zdrowiu publicznym

Prawo medyczne w ochronie zdrowia

Statystyka i informatyka medyczna

Bioetyka

Zdrowie publiczne - studia magisterskie

W ramach studiów na kierunku Zdrowie Publiczne kandydaci mogą wybrać jedną z proponowanych specjalności:

Organizacja systemu ratownictwa medycznego

Zarządzanie w ochronie zdrowia z elementami etyki chrześcijańskiej

Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia

Inspekcja sanitarna i epidemiologiczna

Organizacyjno-prawne aspekty elektroradiologii

Organizacja w opiece paliatywnej i geriatrycznej

Zarządzanie i promocja zdrowego stylu życia (wellness, spa)

Zdrowie psychiczne i psychoterapia uzależnień

Zarządzanie kryzysowe w zdrowiu publicznym

Prawo medyczne w ochronie zdrowia

Statystyka i informatyka medyczna

Bioetyka


 

Rekrutacja on-line

Misja

Misją Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej w Radomiu jest oferowanie nowoczesnego wykształcenia o jak najwyższej jakości poprzez przekazywanie najnowszej wiedzy i umiejętności w dziedzinie nauk społecznych, ekonomicznych, medycznych i technicznych umożliwiających efektywne i elastyczne działanie we współczesnej gospodarce rynkowej. Szczególnie na rynku europejskim. Zapraszamy na studia zaoczne oraz podyplomowe.

Radom

ul. Wodna 13/21, 26-600 Radom
tel. +48 (48) 344 00 55,
tel. +48 (48) 363 86 80
e-mail: dziekanat@archiwum.eust.plwww.eust.pl

Copyright © 2022
Skip to content